Mesyuarat Koperasi Alkis

MESYUARAT AGONG PERMULAAN KOPERASI PERSATUAN ALUMNI KOLEJ ISLAM KLANG MSIA (SELANGOR) BERHAD

TARIKH : 20 APRIL 2013 (SABTU)

MASA : 2:00 – 5:00PM

TEMPAT : KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH, KLANG, SELANGOR

Logo-Alkis-150x150

Kelayakan menjadi anggota

Keanggotaan Koperasi ini terbuka kepada ahli-ahli Persatuan Alumni Kolej

Islam Klang Malaysia dan mestilah: warganegara Malaysia, telah mencapai umur lapan belas tahun, bermastautin atau bekerja atau mempunyai tanah dalam kawasan

operasi Koperasi ini; dan bukan seorang yang: tidak upaya dari segi mental, bankrap yang belum dilepaskan terhadapnya…

Permohonan menjadi anggota

Permohonan menjadi anggota hendaklah dibuat dalam  borang rasmi Koperasi ini

dan dialamatkan kepada setiausaha Koperasi atau pegawai Koperasi yang

dipertanggungjawabkan.

Fi masuk

Tiap-tiap permohonan menjadi anggota hendaklahdisertakan dengan fi

masuk sebanyak  RM100.00 (Ringgit Malaysia: SATU RATUS SAHAJA). Fi masuk itu

menurut perenggan 50(a) Akta akan dikembalikan kepada pemohon jika permohonannya ditolak oleh Lembaga 9.